EDUKACJA GLOBALNA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

0%

 • Szanowna Pani / Szanowny Panie,

  uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona elementem projektu badawczo-szkoleniowego pt.: „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r.

  Celem projektu jest upowszechnianie edukacji globalnej na pierwszym etapie edukacji. Ankieta przeznaczona jest dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej z obszaru całego kraju.

  Ankieta dotyczy postaw nauczycieli i nauczycielek wczesnoszkolnych wobec edukacji globalnej, obecności edukacji globalnej w praktyce szkolnej, wykorzystywanych metod oraz oczekiwanego wsparcia w zakresie włączania treści edukacji globalnej do codzienności szkolnej. Dzięki uzyskanej wiedzy, organizacje będą mogły skuteczniej wspomagać szkoły w kształceniu i wychowywaniu uczniów na odpowiedzialnych i świadomych obywateli świata. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie. Ankieta jest w pełni anonimowa. Pragniemy zapewnić, że informacje uzyskane w ramach ankiety traktowane będą jako poufne. Zostaną one opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.

  Zespół Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła"

  [Uwaga, w ankiecie zadecydowano o używaniu jedynie żeńskich końcówek, ponieważ wśród nauczycieli wczesnoszkolnych 99 na 100 stanowią nauczycielki. Nauczycieli mężczyzn prosimy o wyrozumiałość.]

 • 1. Czy pracuje Pani/Pan jako nauczycielka/nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...